Dataset

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer; 1980-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over feitelijke emissies naar lucht op Nederlands grondgebied door het wegverkeer, inclusief de emissies door buitenlandse voertuigen. Daarnaast worden de daaruit afgeleide gemiddelde emissies per voertuigkilometer gegeven. Deze zijn uitgedrukt in gram emissie per verreden kilometer en worden ook wel parkemissiefactoren genoemd. Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen en de emissies door verdamping van brandstof uit het brandstofsysteem van de voertuigen. De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met de bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar van 1980 tot en met 2018.

Status van de cijfers: De cijfers over 2018 zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2023: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer. Zie paragraaf 3.”

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7063

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7063

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie, brandstofsoort en wegtype,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7063

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie, brandstofsoort en wegtype,