Dataset

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen naar gewicht en grondgebied 2001-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en gewicht volle wagen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2017

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2015 zijn definitief en de cijfers van 2016 en 2017 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 12 november 2019 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied 2018 zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80379ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80379ned

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse en buitenlandse vrachtauto's en trekkers naar bouwjaar en gewicht volle wagen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80379ned

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse en buitenlandse vrachtauto's en trekkers naar bouwjaar en gewicht volle wagen