Dataset

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 02/08/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over feitelijke totale emissies naar lucht op Nederlands grondgebied door het totale wegverkeer, inclusief buitenlandse voertuigen. Daarnaast bevat deze tabel cijfers over de bijbehorende parkemissiefactoren, dit zijn de gemiddelde emissies per voertuigkilometer.

De cijfers in deze tabel betreffen uitlaatemissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof uit het brandstofsysteem van voertuigen en de emissies die vrijkomen door slijtage van banden, wegdek en remmen. In vergelijking met de Statline-tabellen ‘Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen over emissies naar lucht’, is deze tabel exclusief NMVOS-emissie door airconditioning en de CO2-emissie door het gebruik van smeermiddelen.

Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt indien nodig ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: De feitelijke emissies zijn beschikbaar vanaf 1990, de parkemissiefactoren zijn beschikbaar vanaf 2004.

Status van de cijfers: De gegevens vanaf 1990 zijn voorlopig

Wijzigingen per 8 februari 2024: De cijfers vanaf 1990 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers over 2023 worden in oktober 2024 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85347NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85347NED

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85347NED

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie