Dataset

Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 05/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan op kaart 9 (Oppervlaktewater) en kaart 10 (Kaderrichtlijn water) de locaties van het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.OGV_K9_OPPWATER_DRINKWATER_P

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K9_OPPWATER_DRINKWATER_P

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)