Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 21/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Potentieel gebied, het grondwater voor de bereiding van drinkwater. De provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Aanvragen voor gebieden die al de aanduiding 'grondwater voor de bereiding van drinkwater' hebben, verdienen de voorkeur.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV18_K10_POTENTIE_GW_DRINKW_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Omgevingsvisie 2018 - Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater

GBI_AOV18_K10_POTENTIE_GW_DRINKW_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Omgevingsvisie 2018 - Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater