Dataset

Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De provincie heeft de zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening en stellen deze bronnen beschikbaar. Aan alle lokaties van bestaande winningen voor de drinkwatervoorziening is de functie grondwater voor de bereiding van drinkwater toegekend. Dit geldt ook voor een aantal gebieden met potentie voor toekomstige drinkwaterwinning. Dit bestand geeft de grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater weer, zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 10 en kaart 11.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.OGV_K10_GRONDWONTTR_P.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads