Dataset

Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 05/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De provincie heeft de zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening en stellen deze bronnen beschikbaar. Aan alle lokaties van bestaande winningen voor de drinkwatervoorziening is de functie grondwater voor de bereiding van drinkwater toegekend. Dit geldt ook voor een aantal gebieden met potentie voor toekomstige drinkwaterwinning. Dit bestand geeft de grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater weer, zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 10 en kaart 11.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.OGV_K10_GRONDWONTTR_P

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K10_GRONDWONTTR_P

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (historie)