Dataset

Vogelrichtlijnsoorten Natura 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De vogelsoorten in de Natura 2000-gebieden, waarvoor een instandhoudingsdoelstelling is opgenomen. Het betreft het aantal broedparen of overwinterende vogels, waarvoor het gebied geschikt moet zijn. Een voorbeeld is het hebben van voldoende draagkracht voor het leefgebied van 50 paar paapjes.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/d38bb6b0b7324709a46c743d3c41227c/info/thumbnail/thumbnail1651584680921.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_NAT_VOGELS_N2000_V/MapServer/WMSServer

Vogelrichtlijnsoorten Natura 2000

esri:Vogelrichtlijnsoorten_Natura_2000

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_NAT_VOGELS_N2000_V/MapServer/WFSServer

Vogelrichtlijnsoorten_Natura_2000