Dataset

Vogelrichtlijn verspreiding van soorten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and landscape management
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kaart met de verspreiding van soorten voor de Artikel 12 rapportage Vogelrichtlijn periode 2007 - 2012

Landing page: http://www.eionet.europa.eu

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/3e6e285e-f0f0-4bb8-b14f-a9d1b9ea62a7/attachments/vogelrichtlijn.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

vogelrichtlijn_verspreiding_soorten_distribution

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijnsoorten/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

vogelrichtlijn_verspreiding_soorten_distribution

OGC:WFS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijnsoorten/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

vogelrichtlijnverspreidingsoorten download

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijnsoorten/atom/index.xml

accessPoint