Dataset

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and landscape management
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kaart met het verspreidinggebied van soorten voor de Artikel 12 Vogelrichtlijn rapportage periode 2007 - 2012

Landing page: http://www.eionet.europa.eu

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vogelrichtlijnverspreidingsgebiedsoorten/wms?LAYERS=vogelrichtlijnverspreidingsoorten:verspreidingsgebiedaalscholver&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A3035&BBOX=3850000,3070000,4140000,3410000&WIDTH=778&HEIGHT=904
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijngebieds/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten WMS

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten WFS

OGC:WFS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijngebieds/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten WFS

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten ATOM

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijngebieds/atom/index.xml

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten ATOM