Dataset

Agrarisch natuurgebied ruime jas faunarand (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand laat het gebied hoogveen fauna binnen Drenthe zien.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.NAT_AGRNATRUIMEJASFAUNA_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Agrarisch natuurgebied ruime jas faunarand (historie)

GBI.NAT_AGRNATRUIMEJASFAUNA_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Agrarisch natuurgebied ruime jas faunarand (historie)