Dataset

Ecologische Hoofdstructuur 2013 (gebieden) (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 12/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Ecologische Hoofdstructuur 2013 (gebieden). De provincie Drenthe beschouwt natuur binnen de begrensde EHS als kernkwaliteit. De samenhang tussen biodiversiteit en natuurwaarden (binnen en buiten de EHS) is groot. In de Natuurvisie 2014-2040 wordt uitgewerkt hoe de provincie deze samenhang kan versterken en welk belang zij heeft in natuurwaarden buiten de begrensde EHS. De EHS vormt de ruggengraat van de biodiversiteit in de provincie Drenthe. Deze kaartlaag maakt tezamen met de ecologische verbindingen de Ecologische Hoofdstructuur op in de kaart Kernkwaliteit Natuur (kaart 2A).

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K2A_EHS_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Ecologische Hoofdstructuur 2013 (gebieden) (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K2A_EHS_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Ecologische Hoofdstructuur 2013 (gebieden) (Omgevingsvisie 2014) (historie)