Dataset

Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de uitvoerspecialisatie van Nederlandse exportproducten aan de hand van de Balassa-index. Een Balassa-index hoger dan 1 geeft specialisatie in een product aan. Bij een index lager dan 1 is dat juist niet het geval.

De tabel laat ook het aandeel van ieder goederenhoofdstuk van het Geharmoniseerd Systeem in de totale Nederlandse handel zien. Daarnaast wordt het aandeel van het Nederlands product en de wederuitvoer van dit hoofdstuk gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996.

Status van de cijfers: De cijfers hebben een definitief karakter.

Wijzigingen per 19 december 2022: De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers zijn voor het eerst beschikbaar in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81202ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81202ned

Balassa-index, aandeel in totale uitvoer, uitvoer Nederlands product en wederuitvoer naar hoofdstuk van het Geharmoniseerd Systeem.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81202ned

Balassa-index, aandeel in totale uitvoer, uitvoer Nederlands product en wederuitvoer naar hoofdstuk van het Geharmoniseerd Systeem.