Dataset

Aardbevingsgebied (Omgevingsverordening 2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Updated 05/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat de begrenzing van het aardbevingsgebied zoals deze is vastgelegd in de provinciale verordening. De provinciale Omgevingsverordening bevat regels ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke sloop van karakteristieke gebouwen in het aardbevingsgebied zonder voorafgaande zorgvuldige belangafweging. Daarom is benoemd om welk gebied het dan gaat. De gemeentelijke herindeling vereist een aanpassing van de omschrijving van het begrip aardbevingsgebied in de Omgevingsverordening (artikel 2.7). Hiervoor is kaart 11 toegevoegd, dit is een weergave van de situatie tot de gemeentelijke herindelingen per 1-1-2019.

Contactinformatie
Name: Afdeling Programma- en Projectmanagement, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

Aardbevingsgebied

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:Aardbevingsgebied

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer

OGC:WFS