Dataset

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/20/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen die op enig moment in verslagjaar staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven. Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, inkomensgroep, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2023:

  • Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, cijfers over 2020 en 2021 definitief gemaakt.
  • Tekstuele wijziging: de omschrijving van geneesmiddelenhoofdgroep Y (Niet ingevuld) is vervangen door Z (Niet van toepassing). De onderliggende middelen zijn echter hetzelfde gebleven. Deze categorie wordt toegekend aan producten die geen ATC-code hebben volgens het ATC-classificatiesysteem van de WHO.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vierde kwartaal 2024

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81074NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81074NED

Personen met verstrekte geneesmiddelen naar geneesmiddelengroep (ATC-klasse), inkomen, leeftijd en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81074NED

Personen met verstrekte geneesmiddelen naar geneesmiddelengroep (ATC-klasse), inkomen, leeftijd en geslacht