Dataset

Afzetkanalen verstrekt consumptief krediet 1998-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, in het kader van de statistiek over de financiële markten, gegevens over de afzetkanalen waarlangs financiële instellingen aan particulieren consumptief krediet verstrekken.

In de tabel worden per jaar voor verschillende afzetkanalen en verschillende kredietvormen het totale verstrekte (limiet)bedrag en het aantal nieuwe rekeningen weergegeven.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 12 december 2013: De cijfers voor 2012 zijn nu definitief en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?: In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, is besloten enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of minder gedetailleerd te publiceren. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere de statistiek Afzetkanalen Consumptief krediet stop te zetten. Daarom treft u bijgaand de laatste publicatie aan in deze reeks. Meer informatie over de verminderingen in het statistiekprogramma is te vinden in het strategisch meerjarenprogramma 2014-2018.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70786ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70786ned

Verstrekt aflopend krediet en toegezegde limieten voor doorlopend en spaar - en leenkrediet, onderverdeeld naar afzetkanaal.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70786ned

Verstrekt aflopend krediet en toegezegde limieten voor doorlopend en spaar - en leenkrediet, onderverdeeld naar afzetkanaal.