Dataset

Vastrentende waarden naar kredietwaardigheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner De Nederlandsche Bank (Rijk)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Financial supervision
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

In deze tabel worden vanaf het jaar 2007 de beleggingen in vastrentende waarden uitgesplitst naar risicoklasse. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de kredietwaardigheid van deze beleggingen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Overige pensioenfondsen

JSON CC-BY (4.0)

In deze tabel worden vanaf het jaar 2007 de beleggingen in vastrentende waarden, voor risico van het pensioenfonds, uitgesplitst naar risicoklasse. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de kredietwaardigheid van deze beleggingen.

Totale pensioenfondsen

JSON CC-BY (4.0)

In deze tabel worden vanaf het jaar 2007 de beleggingen in vastrentende waarden, voor risico van het pensioenfonds, uitgesplitst naar risicoklasse. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de kredietwaardigheid van deze beleggingen.

Ondernemingspensioenfondsen

JSON CC-BY (4.0)

In deze tabel worden vanaf het jaar 2007 de beleggingen in vastrentende waarden, voor risico van het pensioenfonds, uitgesplitst naar risicoklasse. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de kredietwaardigheid van deze beleggingen.

Bedrijfstakpensioenfondsen

JSON CC-BY (4.0)

In deze tabel worden vanaf het jaar 2007 de beleggingen in vastrentende waarden, voor risico van het pensioenfonds, uitgesplitst naar risicoklasse. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de kredietwaardigheid van deze beleggingen.