Dataset

Personen met verstrekte geneesmiddelen; migratieachtergrond; 2006-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Tot 2010 hebben de cijfers ook betrekking op geneesmiddelenverstrekkingen aan personen die in de BRP ingeschreven zijn geweest, maar niet meer in Nederland woonachtig waren. Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen. De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, migratieachterond, generatie, leeftijd en geslacht. ​​Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Deze tabel is stopgezet vanwege de introductie van de nieuwe herkomstindeling.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2020

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2022: Cijfers over 2020 zijn ongewijzigd definitief gemaakt en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing, tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst', zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81072ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81072ned

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep ATC-klasse; migratieachtergrond; leeftijd; geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81072ned

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep ATC-klasse; migratieachtergrond; leeftijd; geslacht