Dataset

Geneesmiddelen; kosten en gebruik 2010-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP geneesmiddelen) van het Zorginstituut Nederland (ZiN). Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen. Het betreft zorg die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet. Dus alleen de extramuraal verstrekte geneesmiddelen vergoed uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Het gebruik van geneesmiddelen kan worden uitgesplitst naar: verzekerdenkenmerken (leeftijd en geslacht), soort geneesmiddel (ATC-classificatie). Outputvariabelen zijn totale kosten en aantallen gebruikers. Deze tabel is stopgezet, zie in paragraaf 4 de link naar de GIP databank. Daar zijn de cijfers ook beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2015.

Status van de cijfers: Jaren 2010-2013 zijn definitief, 2014 en 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 08-08-2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50012NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50012NED

Geneesmiddelen totale kosten en gebruik Geslacht, leeftijd, geneesmiddelcategorie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50012NED

Geneesmiddelen totale kosten en gebruik Geslacht, leeftijd, geneesmiddelcategorie