Dataset

Verstrekkingen van geneesmiddelen op 4 posities ATC-code aan personen (01-01-2006 - 01-01-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle geneesmiddelenverstrekkingen die vergoed zijn volgens aanspraak op farmaceutische zorg van de basisverzekering gezondheidszorg aan personen die in het statistiekjaar zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De data zijn afkomstig uit de Risicovereveningsbestanden van het Zorginstituut Nederland. De verstrekkingen zijn, volgens de door de World Health Organisation (WHO) opgestelde ATC-classificatie (waarbij ATC staat voor Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) op persoonsniveau geaggregeerd naar geneesmiddelengroepen op 4 posities ATC-code. De eerste positie van de ATC-code is een letter die staat voor de anatomische hoofdgroep. De combinatie van deze letter met de cijfers van positie twee en drie geeft de code voor de therapeutische subgroep. De letter op de 4e positie staat voor de farmacologische subgroep. Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Dit verloopt via het team Gezondheid en Zorg (SGZ). Stuur hiervoor een bericht met een analyseplan of (samenvatting van een) onderzoeksvoorstel, waarin duidelijk aangegeven wordt waarom het gebruik van de geneesmiddelengegevens nodig is, naar SGZ Data [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. SGZ zal vervolgens laten weten of de medicijntab voor het betreffende onderzoek gebruikt kan worden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het betreft integrale data, waarbij in de eerste plaats gecorrigeerd is voor foutief ingevoerde verstrekkingenrecords. In geval van foutieve (debet)ingave wordt er een bijbehorend credit-record gemaakt. De betreffende credit-records en bijbehorende debet-records zijn verwijderd. Verder zijn alleen geneesmiddelen meegenomen waarvan de artikelcode toe te wijzen was aan een ATC-code. Hiertoe is gebruik gemaakt van referentiegegevens afkomstig van Z-Index. De middelen waar geen ATC-code van bekend was betroffen o.a. apotheek-eigen codes, codes voor magistrale bereidingen, en codes van niet-geneesmiddelen zoals verbandmiddelen. De personen aan wie de geneesmiddelen verstrekt zijn betreffen alle op enig moment in de BRP ingeschrevenen gedurende het peiljaar, dus inclusief geborenen, overledenen, geïmmigreerden en geëmigreerden. Tot 2010 bevat het bestand ook verstrekkingen aan personen die in de BRP ingeschreven zijn geweest, maar niet meer in Nederland woonachtig waren. De invloed van deze nadere afbakening van de populatie is echter gering (ca 0,1% van het aantal verstrekkingen). Om cijfers over de jaren zuiver te kunnen vergelijken kan deze afbakening gerealiseerd worden door alleen die personen te kiezen die in het betreffende jaar woonachtig waren in Nederland. Incidenteel kan de ATC-codering van geneesmiddelengroepen wijzigen. Eventuele veranderingen worden steeds op 1 januari doorgevoerd. De gegevens t/m 2010 zijn gebaseerd op de ATC-indeling van 2010. Vanaf verslagjaar 2011 wordt per jaar de geldige indeling in het betreffende jaar gebruikt.

Populatie

Geneesmiddelenverstrekkingen vergoed door de basisverzekering, excl. verstrekkingen door ziekenhuizen en verpleeghuizen (AWBZ), incl. verstrekkingen door poliklinische ziekenhuisapotheken en verstrekkingen aan personen in verzorgingshuizen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801eee64

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier