Dataset

Bos- en natuurgebieden buiten Natuurnetwerk NL (Omgevingsvisie 2016-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Updated 30/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) komen in onze provincie allerlei kleinere en grotere bos- en natuurelementen voor, die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van het landelijk gebied. Wij vragen aan gemeenten bos- en natuurgebieden buiten het NNN te beschermen via gemeentelijke bestemmingsplannen. Wij hebben hiervoor regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

Contactinformatie
Name: Afdeling Landelijk Gebied en Water, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

BosnatuurgebiedenBuitenNatuurNetwerkNL

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsvisie:BosnatuurgebiedenBuitenNatuurNetwerkNL

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS