Dataset

Rijksbeschermde groenaanleggen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaartlaag rijksbeschermde groenaanleggen laat parken, tuinen, erven en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument. Een groenaanleg is een aanleg van onder meer paden, waterpartijen en beplantingen. Verdedigingswerken zijn niet opgenomen op deze kaartlaag (tenzij omgevormd tot stadspark).

Een rijksmonument is opgenomen in het Rijksmonumentenregister zoals bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De aanleg kan een zelfstandige eenheid zijn óf deel uitmaken van een ensemble, zoals een villa met tuin of een klooster met kloostertuin.

Niet alle vlakken tonen de correcte of juridische omvang van het rijksmonument: de vlakken met een onderbroken buitengrens zijn slechts indicatief! De vlakken met doorgetrokken buitengrens zijn overgenomen uit het Rijksmonumentenregister en zijn vastgesteld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/e16f8160-3a01-49e5-8632-d4dc3e8637bd/attachments/rijksmonumentalegroenaanleggen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

rijksmonumentaal_groen

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?request=GetCapabilities

rijksbeschermde groenaanleggen

landschapsatlas:rijksmonumentaal_groen

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?request=GetCapabilities

rijksbeschermde groenaanleggen