type-icon

Dataset

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Assen
Bijgewerkt 25/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dataset is ten behoeve van de Energietransitie Warmte
Betreft inzicht in de aanlegjaren van het rioolstelsel in Assen.
Situatie Q2 2020

Contactinformatie
Naam: Assen
Email: info@assen.nl
Website: https://www.assen.nl
Phonenumber: 14 0592

Webservice

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://services1.arcgis.com/p5QhXC0i0sZjprM1/arcgis/rest/services/Dataset_Aanlegjaren_Riolering_Assen/FeatureServer

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen Feature Service

Download

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen Feature Service

Preview

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen Feature Service

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Aanlegjaren Riolering Assen Feature Service