Dataset

Ligging industrie en CO2 emissies (Potentiekaart Restwarmte)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 04/23/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ligging Industrie en CO2 emissies op basis van de emissie registratie van de NEA. De kaart 'GroteStookinstallaties' is gelijk aan de PDOK INSPIRE dataset Potentiekaart Restwarmte. url: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/d6b85d84-cdb9-4a6e-b799-cf8826e22a94

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=WarmteAtlas%3ACO2emissieETSbedrijven&bbox=-11000.0%2C309119.0%2C276447.0%2C819000.0&width=432&height=768&srs=EPSG%3A28992&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave