Dataset

Potentiekaart Omgevingswarmte: Potentieel koude en warmte uit open en gesloten WKO systemen (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze set aan kaarten bevat het totale jaarlijkse potentieel aan warmte- of koude-bodemopslag capaciteit dat via open- of gesloten WKO systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar) Kaartweergave per buurt of per gemeente.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?service=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=0,300000,280000,620000&WIDTH=500&HEIGHT=600&LAYERS=warmtegeslotenwkobuurt&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

warmteopenwkobuurt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

Potentiekaart Omgevingswarmte ATOM

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/atom/index.xml

accessPoint

omgevingswarmte:warmteopenwkobuurt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

warmtegeslotenwkobuurt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

omgevingswarmte:warmtegeslotenwkobuurt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

koudeopenwkobuurt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

omgevingswarmte:koudeopenwkobuurt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

omgevingswarmte:koudegeslotenwkobuurt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

koudegeslotenwkobuurt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

omgevingswarmte:warmteopenwkogem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

omgevingswarmte:warmtegeslotenwkogem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

omgevingswarmte:koudeopenwkogem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

omgevingswarmte:koudegeslotenwkogem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

warmteopenwkogem

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

warmtegeslotenwkogem

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

koudeopenwkogem

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

koudegeslotenwkogem

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

Downloads

Documentation

Potentiekaart Omgevingswarmte WMS

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

Potentiekaart Omgevingswarmte WMS

Potentiekaart Omgevingswarmte WFS

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

Potentiekaart Omgevingswarmte WFS

Potentiekaart Omgevingswarmte ATOM

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/atom/index.xml

Potentiekaart Omgevingswarmte ATOM