Dataset

Potentieel warmte uit open WKO systemen per buurt (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 09/20/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart is het totale jaarlijkse potentieel aan warmte-bodemopslag capaciteit dat via open WKO systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?service=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=0,300000,280000,620000&WIDTH=500&HEIGHT=600&LAYERS=warmteopenwkobuurt&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

warmteopenwkobuurt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

Potentieel warmte open WKO buurt

Potentiekaart Omgevingswarmte ATOM

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/atom/index.xml

accessPoint

omgevingswarmte:warmteopenwkobuurt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

Potentieel warmte open WKO buurt