Dataset

Potentieel koude en warmte uit open en gesloten WKO systemen (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart is een weergave van het potentieel aan koude/warmte in GJ/(ha.jaar) dat uit open en gesloten WKO systemen gehaald kan worden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://service.pdok.nl/rvo/wko/wms/v1_0?service=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=0,300000,280000,620000&WIDTH=500&HEIGHT=600&LAYERS=gs_warm&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

gs_koud

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/wko/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities

accessPoint

gs_warm

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/wko/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities

accessPoint

os_koud_warm

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/wko/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities

accessPoint

wko:gs_warm

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/wko/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities

accessPoint

wko:os_koud_warm

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/wko/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities

accessPoint