Dataset

Kenmerken van Warmte_Koude-Opslagsystemen (01-01-2013 - 01-01-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Industry
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat warmte- en koudegegevens van de Warmte_Koude-opslagsystemen (WKO) per project per jaar. Het gaat hierbij om debieten per jaar (in kubieke meter), warmte- en koude productie (in megajoules), vermeden verbruik van primaire energie (in megajoules) en vermeden CO2-uitstoot (in gram), provincie en sector.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Vergunningenregistraties van de provincies zijn de belangrijkste bron.

Populatie

Alle warmte_koude-opslag(WKO)-installaties met onttrekking van grondwater.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f56e3

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier