Dataset

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond; 1996-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de huishoudsamenstelling op 1 januari van kinderen tot en met 15 jaar, in Nederland naar diverse kenmerken.

In de tabel zijn gegevens over de aanwezigheid van de juridische ouders in het huishouden van kinderen van 0 tot en met 15 jaar opgenomen. Daarnaast bevat de tabel gegevens over kenmerken van de kinderen, zoals geslacht, landsdeel en Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2015.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel 'Kinderen (tot 25 jaar); aanwezigheid ouders, leeftijd, herkomstland'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81485ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81485ned

Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en landsdeel

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81485ned

Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en landsdeel