Dataset

Personen met baan; lft, migratieachtergrond, geboortegeneratie 1935-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat verhoudingscijfers van personen in Nederland met een baan gerelateerd aan de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken. Van deze personen is het maandloon in kwintielen beschikbaar. Daarnaast is van alle personen in Nederland de baansituatie in de voorgaande vier jaar (voortdurend een baan, gedeeltelijk een baan of geen baan) beschikbaar en informatie over het aantal banen dat de persoon in de voorgaande vier jaar heeft gehad (voor iedereen die op peilmoment een baan had). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en geboortegeneratie (in groepen van vijf geboortejaren). Het peilmoment is steeds de laatste vrijdag van december voor de kerst. Dit peilmoment is gemeten in de jaren 1999 t/m 2011. Van iedereen in de verschillende geboortegeneraties is gekeken wat hun situatie was op de verschillende peilmomenten en welke leeftijd men toen had. Iemand die is geboren in bijv. 1970 is dus bekeken op 29 t/m 42-jarige leeftijd. De periode ‘afgelopen vier jaar’ heeft betrekking op de vier jaar voorafgaand aan deze leeftijd/peilmoment. De peilmomenten zelf zijn niet beschikbaar in de tabel, maar wel af te leiden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Geboortegeneraties 1935 tot 1940.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 februari 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82148NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82148NED

Personen met een baan, maandloon Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, geboortegeneratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82148NED

Personen met een baan, maandloon Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, geboortegeneratie