Dataset

DANK - Gebruik en behoefte aan zoetwater voor diverse functies: Tekort voor drink- en industriewater in gemiddeld jaar

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Zoet oppervlaktewater wordt gebruikt voor een aantal doeleinden, waaronder voor drinkwater en industrie. Voor deze watervraag is binnen ‘Deltaprogramma zoet water’ bepaald wat de totale hoeveelheid water is die aangevoerd kan worden en wat het uiteindelijke tekort aan zoet water voor dit doeleinde is. De resultaten kunnen gepresenteerd worden voor 5 deelgebieden waarin Nederland is verdeeld in de sommen die DP Zoetwater heeft laten uitvoeren. (getallen in m3/zomerhalfjaar).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/8a2c24fd-e01d-4985-bbd2-c5bbd87f21c2/attachments/D4l-Gebruik%20en%20behoefte%20aan%20zoetwater%20voor%20diverse%20functies%20-%20Tekort%20voor%20drink%20en%20industriewater.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

d4l_gebruik_behoefte_zoetwater_tekort_drink_industriewater

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms?request=GetCapabilities

d4l_gebruik_behoefte_zoetwater_tekort_drink_industriewater

Downloads

DANK004l_Gebruik_Behoefte_zoetWater.zip

ZIP CC-BY (4.0)

DANK004l_Gebruik_Behoefte_zoetWater.zip