Dataset

DANK -Gebruik en behoefte aan zoetwater voor diverse functies: Gemiddelde afvoer van Maas

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Gemiddeld komt er over de Maas 230 m3/s water binnen. Minimaal komt er 0 m3/s het land binnen over de Maas.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/a903cba0-119f-4dcb-a0af-a012adf76cae/attachments/D4i-Gebruik%20en%20behoefte%20aan%20zoetwater%20voor%20diverse%20functies%20-%20afvoer%20en%20verdeling%20over%20Rijntakken.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

d4i_gebruik_behoefte_zoetwater_afvoer_verdeling_over_rijntak

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms?request=GetCapabilities

d4i_gebruik_behoefte_zoetwater_afvoer_verdeling_over_rijntak

ank:d4i_gebruik_behoefte_zoetwater_afvoer_verdeling_over_rijntak

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/ank/wfs?request=GetCapabilities

d4i_gebruik_behoefte_zoetwater_afvoer_verdeling_over_rijntak

Downloads

DANK004i_Gebruik_Behoefte_zoetWater.zip

ZIP CC-BY (4.0)

DANK004i_Gebruik_Behoefte_zoetWater.zip