Dataset

DANK - Gebruik en behoefte aan zoetwater voor diverse functies: Tekort voor doorspoeling in gemiddeld jaar

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Zoet oppervlaktewater wordt gebruikt voor een aantal doeleinden, waaronder voor het doorspoelen van het regionale watersysteem. Doorspoeling. In met name het westen van Nederland is zoet water ook nodig om te voorkomen dat het water in het regionale systeem te zout wordt. Het zoute water wordt in deze gebieden uit de ondergrond aangevoerd (zoute kwel). Door het steeds te vermengen met voldoende zoet water (door sloten door te spoelen) wordt het opppervlaktewater niet te zout om het ook voor beregening te kunnen gebruiken. Overigens wordt ook water in het hoofdwatersysteem gebruikt om te voorkomen dat de zouttong vanuit zee te ver landinwaarts op rukt en daarmee de inlaatpunten van zoet water bedreigt. Dit wodt bewerkstelligd door een minimaal debiet in het hoofdwatersysteem. Voor deze watervraag is binnen ‘Deltaprogramma zoet water’ bepaald wat de totale hoeveelheid water is die aangevoerd kan worden en wat het uiteindelijke tekort aan zoet water voor dit doeleinde is. De resultaten kunnen gepresenteerd worden voor 5 deelgebieden waarin Nederland is verdeeld in de sommen die DP Zoetwater heeft laten uitvoeren. (getallen in m3/zomerhalfjaar).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/a1a8ea7a-7683-454e-a0c1-b510a6901d01/attachments/D4g-Tekort%20zoetwater%20-%20Tekort%20doorspoeling%20gemiddeld%20jaar.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

d4g_tekort_zoetwater_doorspoeling_gemiddeld_jaar

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms?request=GetCapabilities

d4g_tekort_zoetwater_doorspoeling_gemiddeld_jaar

d4g_tekort_zoetwater_doorspoeling_gemiddeld_jaar

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/ank/wfs?request=GetCapabilities

d4g_tekort_zoetwater_doorspoeling_gemiddeld_jaar

Downloads

DANK004g_Gebruik_Behoefte_zoetWater.zip

ZIP CC-BY (4.0)

DANK004g_Gebruik_Behoefte_zoetWater