Dataset

Areaal beheer - Duikers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een overzicht van duikers in en om de provinciale wegen en vaarwegen. Een duiker is een soort kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. Ook kan een duiker worden aangelegd indien een waterweg een watergang kruist.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_W_DUIKERS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_W_DUIKERS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Duikers

ABS_W_DUIKERS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Duikers

Data schemes

VERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING nvarchar type Beheerobjectomschrijving-nummering
name Traject nvarchar type Traject
name Trajectdeel nvarchar type Trajectdeel
name LENGTE nvarchar type Lengte van de duiker in m
name OPPERVLAKTE nvarchar type Oppervlakte van de duiker in m2
name WIJK nvarchar type Wijk
name ONDERHOUDSPLOEG nvarchar type Onderhoudsploeg

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Duikers

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_weg_beheer/MapServer

accessPoint