Dataset

Areaal beheer - Onderhouds- en beheergrenzen provinciale wegen en vaarwegen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 06/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Onderhouds- en beheergrenzen wegen en vaarwegen van de provincie Zuid-Holland. Bestand wordt 2 wekelijks bijgewerkt.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_W_ONDERHOUD_BEHEER_GRENS_OPEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_W_ONDERHOUD_BEHEER_GRENS_OPEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Onderhouds- en beheergrenzen provinciale wegen en vaarwegen

ABS_W_ONDERHOUD_BEHEER_GRENS_OPEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Onderhouds- en beheergrenzen provinciale wegen en vaarwegen

Data schemes

ABS_W_ONDERHOUD_BEHEER_GRENS_OPEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name OBJECTCODE nvarchar type Objectcode
name Omschrijving nvarchar type Omschrijving (t.b.v. weg of vaarweg)
name Lengte numeric type Lengte in meter
name NIVO numeric type Nive, onbekend waarvoor gebruikt
name Reden_mutatie nvarchar type Rede van de mutatie
name Datum_mutatie datetime2 type Datum van mutatie

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Beheergrens, Onderhoudsgrens wegen, Onderhoudsgrens wegen en vaarwegen, Onderhoudsgrenzen vaarwegen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_grenzen/MapServer

accessPoint