Dataset

Areaal beheer - Kunstobjecten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kunstobjecten langs provinciale wegen, betonnen bomen, beelden enz

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_W_KUNSTOBJECT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_W_KUNSTOBJECT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Kunstobjecten

ABS_W_KUNSTOBJECT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Kunstobjecten

Data schemes

ABS_W_KUNSTOBJECT feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Traject nvarchar type Weg- of vaarwegtraject
name Trajectdeel nvarchar type Weg- of vaarwegtrajectdeel
name Omschrijving nvarchar type Omschrijving van het object
name Vergunnigs_nr nvarchar type Vergunningsnummer
name Plaatsingsdatum nvarchar type Plaatsingsdatum
name BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING nvarchar type Beheerobjectomschrijving - code
name EIGENAAR nvarchar type Eigenaar
name BEHEERDER nvarchar type Beheerder
name OPMERKINGEN nvarchar type Opmerkingen
name WIJK nvarchar type Wijk
name ONDERHOUDSPLOEG nvarchar type Onderhoudsploeg

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Kunstobjecten

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_weg_beheer/MapServer

accessPoint