Dataset

Areaal beheer - Koppelingen - Openbare Verlichting

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Koppelingen t.b.v. Openbare Verlichting (OVL) maakt onderdeel van kabels (OVL).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3ADBI_KABEL_OVL_KOPPELING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DBI_KABEL_OVL_KOPPELING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Koppelingen - Openbare Verlichting

DBI_KABEL_OVL_KOPPELING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Koppelingen - Openbare Verlichting

Data schemes

DBI_KABEL_OVL_KOPPELING feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name ID_KOPPELING nvarchar type Identificatienummer van de koppeling
name OBJECT_DGD nvarchar type Object code
name KOPPELING nvarchar type Soort koppeling
name OPMERKING nvarchar type Opmerking
name PDF nvarchar type Pdf document

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: OVL - Koppeling

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_weg_beheer/MapServer

accessPoint