Dataset

Openbare Verlichting Breda

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Breda (Gemeente)
Updated 08/27/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Naam dataset : openbare verlichting
Omschrijving dataset : openbare verlichting binnen de gemeente Breda
Update frequentie : onregelmatig
Aandachtspunten :
Attributen dataset :

  • MASTCODE:  Nummer van de mast
  • MASTTYPE: Type van de mast
  • LOCATIE: Locatie in de openbare ruimte
  • ARMATUURTYPE: Type armatuur
  • LAMPTYPE: Type van de lamp
  • HOOGTE_MAST: Hoogte van de mast (M)
  • GEOMETRIE: Punt
  • OBJECTID: Systeemnummer

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Openbare Verlichting ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Zoek naar Openbare Verlichting voor metadata in: https://data.breda.nl/datasets/

Openbare_verlichting CSV

CSV CC-0 (1.0)

Openbare_verlichting

Preview

Openbare_verlichting KML

KML CC-0 (1.0)

Openbare_verlichting

Openbare_verlichting Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Openbare_verlichting