Dataset

Wegen- Openbare verlichting, Lichtmasten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het bestand geeft de lichtmasten en andere lichtbronnen langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/InWe_Prov_OVL_lichtmast.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

InWe_Prov_OVL_lichtmast

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_bow/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=ngr_bow%3AInWe_Prov_OVL_lichtmast&bbox=130236.4296875%2C417015.75%2C251780.078125%2C498548.09375&width=768&height=515&srs=EPSG%3A28992&styles=&format=application/openlayers&request=GetCapabilities

accessPoint

InWe_Prov_OVL_lichtmast

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_bow/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint