Dataset

Areaal beheer - Lichtmasten - Openbare Verlichting

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 06/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Lichtmasten, Openbare Verlichting (OVL) langs provinciale wegen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_W_OVL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_W_OVL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Lichtmasten - Openbare Verlichting

ABS_W_OVL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Lichtmasten - Openbare Verlichting

Data schemes

ABS_W_OVL feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Mastnr nvarchar type Mastnummer
name Netbeheerder nvarchar type Netbeheerder
name Masttype nvarchar type Masttype
name Mastdatum nvarchar type Mastdatum
name Masthoogte nvarchar type Masthoogte in meter
name Materiaal nvarchar type gebruikt materiaal
name Armatuur nvarchar type Beschrijving armatuur
name Armatuuraantal nvarchar type Aantal armaturen
name Armatuurdatum nvarchar type Armatuurdatum
name VSA nvarchar type VSA (voorschakelapparaat) aanwezig
name Lamptype nvarchar type Type lamp
name Lampaantal nvarchar type Aantal lampen
name Lampdatum nvarchar type Lampen datum
name SchakelkastCode nvarchar type Code van de schakelkast
name Traject nvarchar type Weg- of vaarwegtraject
name Trajectdeel nvarchar type Weg- of vaarwegtrajctdeel

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: OVL - Lichtmasten, OVL - Lichtmasten

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_tbv_infor/MapServer

accessPoint