Dataset

Openbare verlichtingskaart Haarlem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Haarlem (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
 • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de openbare verlichting. Dat komt zowel door de onstuitbare opmars van de LED-lamp als door de steeds ruimere mogelijkheden die de verlichtingstechnologie biedt.

Door deze ontwikkelingen is het OV-beleidsplan uit 2007 voor een belangrijk deel achterhaald, zoals geconstateerd wordt in de ChristenUnie-motie Kan het licht uit? (of gedimd…), aangenomen in de raadsvergadering van 21 januari 2016. Het nieuwe beleidsplan is bedoeld om het plan uit 2007 te vervangen, gestoeld op de pijlers innovatie en duurzaamheid. Daarbij wordt de relatie gelegd met de in het Energieakkoord geformuleerde doelstelling voor energiebesparing. Om deze doelstelling te behalen wordt voorgesteld om het al ingezette verleddingsprogramma te continueren.

Het plan besteedt aandacht aan verlichtingstechnologie, duurzaamheid, het areaal aan masten, armaturen en lampen, aan beheer en onderhoud en aan de financiën. De rode draad door het geheel kan gekenschetst worden als ‘verlichting op maat’. De belangrijkste conclusie luidt dat de grootste winst op het gebied van energiebesparing bereikt kan worden door na afloop van het verleddingsprogramma in 2018 versneld verder te gaan met het vervangen van de verouderde verlichting.

Inhoud dataset In de dataset zijn alle openbare verlichtingsobjecten opgenomen. De dataset in aan het begin van de jaren 2000 opgebouwd. Vanaf 2011 wordt de data online bijgewerkt als onderdeel van het dagelijks beheer en onderhoud. Dit geldt ook voor projectmatige vervanging en remplace. Bij nieuwe aanleg wordt de revisie verwerkt als onderdeel van de nazorg. De onderstaande velden zijn beschikbaar in dataset:

 • id
 • name
 • lm_nummer
 • mast_type
 • armatuur_type
 • lamp_type
 • lamp_wattage
 • lamp_lumen
 • geom

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Openbare verlichtingsobjecten in Haarlem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://wfs.haarlem.nl/wfs?service=wfs&request=getFeature&typename= bor_lichtmasten

Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de openbare verlichting. Dat komt zowel door de onstuitbare opmars van de LED-lamp als door de steeds ruimere mogelijkheden die de verlichtingstechnologie biedt.

Door deze ontwikkelingen is het OV-beleidsplan uit 2007 voor een belangrijk deel achterhaald, zoals geconstateerd wordt in de ChristenUnie-motie Kan het licht uit? (of gedimd…), aangenomen in de raadsvergadering van 21 januari 2016. Het nieuwe beleidsplan is bedoeld om het plan uit 2007 te vervangen, gestoeld op de pijlers innovatie en duurzaamheid. Daarbij wordt de relatie gelegd met de in het Energieakkoord geformuleerde doelstelling voor energiebesparing. Om deze doelstelling te behalen wordt voorgesteld om het al ingezette verleddingsprogramma te continueren.

Het plan besteedt aandacht aan verlichtingstechnologie, duurzaamheid, het areaal aan masten, armaturen en lampen, aan beheer en onderhoud en aan de financiën. De rode draad door het geheel kan gekenschetst worden als ‘verlichting op maat’. De belangrijkste conclusie luidt dat de grootste winst op het gebied van energiebesparing bereikt kan worden door na afloop van het verleddingsprogramma in 2018 versneld verder te gaan met het vervangen van de verouderde verlichting.

Inhoud dataset In de dataset zijn alle openbare verlichtingsobjecten opgenomen. De dataset in aan het begin van de jaren 2000 opgebouwd. Vanaf 2011 wordt de data online bijgewerkt als onderdeel van het dagelijks beheer en onderhoud. Dit geldt ook voor projectmatige vervanging en remplace. Bij nieuwe aanleg wordt de revisie verwerkt als onderdeel van de nazorg. De onderstaande velden zijn beschikbaar in dataset:

 • id
 • name
 • lm_nummer
 • mast_type
 • armatuur_type
 • lamp_type
 • lamp_wattage
 • lamp_lumen
 • geom