Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, kenmerken en waarde lijnen (o.a.Limeszones, Kanaal van Corbulo)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de Romeinse tijd (2000 tot 1500 jaar geleden) vormde de Oude Rijn de grens (Limes) van het Romeinse rijk. Op de zuidoever van de Oude Rijn legden de Romeinen een weg aan met forten. Archeologen noemen deze grens de 'Limeszone'. Op veel plaatsen zijn bij opgravingen resten hiervan aangetroffen. Een ander belangrijk lineair object is het Kanaal van Corbulo, een door de Romeinen gegraven waterweg die de Oude Rijn met het Helinium, de monding van de Maas, verbond. De belangrijkste kenmerken: Oostgrens verbreiding oude duin- en strandzanden in de ondergrond; Limeszone; Noordelijke verbreidingslijn Hellevoeterzand; Kanaal van Corbulo;

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_ARCHEOLOGIE_LIJNEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_ARCHEOLOGIE_LIJNEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, kenmerken en waarde lijnen (o.a.Limeszones, Kanaal van Corbulo)

CHS_ARCHEOLOGIE_LIJNEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, kenmerken en waarde lijnen (o.a.Limeszones, Kanaal van Corbulo)

Data schemes

CHS_ARCHEOLOGIE_LIJNEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name KENMERK TEXT type Beschrijving/kenmerk van het gebied (lijn)
name LENGTE DOUBLE type Lengte in meter

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Archeologische lijnen, Archeologische lijnen, Kanaal van Corbulo - kenmerken, Kanaal van Corbulo - kenmerken, Limesweg, Limesweg, Limesweg

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Archeologie/MapServer

accessPoint