Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, woonheuvels

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Overstromingen kwamen vroeger regelmatig voor. Daarom bouwden de eerste bewoners vanaf de IJzertijd tot in de Middeleeuwen (2500 tot 500 jaar geleden) hun boerderijen vaak op een woonheuvel of huisterp. Kenmerkend voor de middeleeuwse terpenaanleg zijn de reeksen woonheuvels langs veenriviertjes of pas aangelegde ontginningsassen. De woonheuvels zijn veelal herkenbaar aan een lichte verhoging in het landschap. Soms is de verhoging afgegraven of weggezakt en is de woonheuvel alleen nog herkenbaar aan de verkaveling.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_2015_ARCHEOLOGIE_WOONHEUVEL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_WOONHEUVEL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, woonheuvels

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_WOONHEUVEL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, woonheuvels

Data schemes

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_WOONHEUVEL feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description legend
name WAARMONNR DOUBLE

Legend

type Nummer van de waarneming
name WAARDE TEXT

Legend

type Omschrijving van de kans op archeologische sporen
name KENMERK TEXT

Legend

type Omschrijving van het kenmerk van het object
name BEGIN_PER TEXT

Legend

: MIDDELEEUWEN LAAT 1050 - 1500 NA CHR

: MIDDELEEUWEN LAAT A 1050 - 1250 NA CHR

: MIDDELEEUWEN LAAT B 1250 - 1500 NA CHR

: NIEUWE TIJD 1500 NA CHR - HEDEN

: NIEUWE TIJD A 1500 - 1650 NA CHR

: NIEUWE TIJD B 1650 - 1850 NA CHR

: MIDDELEEUWEN VROEG 450 - 1050 NA CHR

type Afkorting van de beginperiode
name EIND_PER type Afkorting van eindperiode - zie voor code beschrijving bij BEGIN_PER

Click on a for more information about the type.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Woonheuvels - kenmerken, Woonheuvels - kenmerken, Woonheuvels - kenmerken, Woonheuvels - waarden, Woonheuvels - waarden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Archeologie/MapServer

accessPoint