Dataset

Bedrijventerreinen Herstructurering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen waaraan subsidies voor planvorming en/of uitvoering van herstructureringsprojecten in Zuid-Holland zijn toegekend in de periode 2003 tot en met 2009.

Landing page: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=bedrijventerreinen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ATERREINEN_VLAK_Q_HERSTRUCTURERING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

TERREINEN_VLAK_Q_HERSTRUCTURERING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bedrijventerreinen Herstructurering

TERREINEN_VLAK_Q_HERSTRUCTURERING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bedrijventerreinen Herstructurering

Data schemes

TERREINEN_VLAK_Q_HERSTRUCTURERING feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name RINNUMMER int type Registratienummer van de infodesk bedrijventerreinen
name GEMEENTE nvarchar type Gemeente
name UHB_OFB nvarchar type UItvoeringssubsidie toegekend
name PROJECT nvarchar type Naam subsidieproject
name PV_SUBSIDIE nvarchar type Projectsubsidie toegekend
name SUBSIDIE nvarchar type Toegekende subsidie tbv legenda
name GlobalID nvarchar type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bedrijventerreinen met herstructureringssubsidie 2003-2010

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint