Dataset

Overlevingskansen; geslacht, leeftijd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 08/17/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de overlevingskans (kans om 1, 2, 3 ... jaren ouder te worden) voor de bevolking van Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2023: Toegevoegd zijn de definitieve cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70701ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70701ned

Overlevingskansen naar geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70701ned

Overlevingskansen naar geslacht en leeftijd