Dataset

Verkorte overlevingstafel; geslacht, leeftijd, 1995/1996 - 1999/2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Verkorte overlevingstafel naar leeftijd op laatste verjaardag (exacte leeftijd in jaren), 1995/1996-1999/2000.

Gegevens beschikbaar: 1995/1996 - 1999/2000.

Status van de cijfers: De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60025

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60025

Verkorte overlevingstafel naar geslacht leeftijd op laatste verjaardag (exacte leeftijd in jaren)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60025

Verkorte overlevingstafel naar geslacht leeftijd op laatste verjaardag (exacte leeftijd in jaren)