Dataset

Verkorte overlevingstafel; geslacht, leeftijd (op 1 januari), 1996 - 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Verkorte overlevingstafel naar leeftijd op 1 januari 1996-2000.

Gegevens beschikbaar: 1996 - 2000.

Status van de cijfers: De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60024

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60024

Verkorte overlevingstafel naar leeftijd (op 1 januari) en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60024

Verkorte overlevingstafel naar leeftijd (op 1 januari) en geslacht