Dataset

Beschermingsniveau van regionale waterkeringen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Water
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Dit is gedaan in het besluit van Utrecht van 12 december 2016, Noord-Holland van 12 december 2016 en van Zuid-Holland van 14 december 2016 tot wijzigingen van de naamstelling Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en enkele wijzigingen van de regelgeving voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met betrekking tot het waterbeheer.

Landing page: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-2020.html

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/w01_6_waterstaat/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Veiligheid_regionale_waterkeringen_van_de_AGV
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Veiligheid_regionale_waterkeringen_van_de_AGV

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/w01_6_waterstaat/wfs

OGC:WFS

Veiligheid_regionale_waterkeringen_van_de_AGV

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/w01_6_waterstaat/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/dd106135-4fee-4272-a048-73579dcc6c11

landingpage