Dataset

Aardkundige waarde, beschermingsniveau (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van het beschermingsniveau Aardkundige waarden. De inzet is de aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter behouden en zo mogelijk herstellen. Voor de aardkundige waarden onderscheiden wij drie beschermingsniveaus (1. Hoog beschermingsniveau: beschermen en eisen stellen, 2. Gemiddeld beschermingsniveau: regisseren en voorwaarden stellen, 3. Generiek beschermingsniveau: respecteren). De kaart en de beschermingsniveaus zijn weergegeven in de beleidsnotitie Waardevol Drenthe. Ze verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en het gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang. Komt voor in kaart 2D: Kernkwaliteit Aardkundige waarden.

Landing page: https://geen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.AOV_K2D_AARDK_WAARDEN_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads