Dataset

Beschermingsniveau regionale waterkeringen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Water
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaartlaag toont de regionale waterkeringen in de provincie Zuid-Holland. Regionale waterkeringen zijn een verzameling van niet-primaire waterkeringen, zoals boezemkades, waterkeringen langs kanalen en regionale rivieren en droge compartimenteringskeringen, welke in de provinciale verordeningen zijn aangewezen en waarvoor een veiligheidsnorm is vastgelegd. De aanwijzing als regionale waterkering, wordt bepaald door het belang en de functie van de kering, veelal op een regionaal schaalniveau. Het beschermingsniveau (norm) van een regionale waterkering wordt mede bepaald op basis van de economische schade die bij het falen van de waterkering kan optreden. In het verleden is gebleken dat het moeilijk is om de kaarten actueel te houden. De leggers van de waterschappen geven een veel actueler en nauwkeuriger beeld van de exacte ligging van de waterkeringen. Daarom wordt in de omgevingsverordening voor de exacte ligging van de kering verwezen naar de door het waterschap vastgestelde legger.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3AVEILIGHEID_ROR_WATERKERINGEN_2018&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VEILIGHEID_ROR_WATERKERINGEN_2018

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Beschermingsniveau regionale waterkeringen

VEILIGHEID_ROR_WATERKERINGEN_2018

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Beschermingsniveau regionale waterkeringen

Data schemes

VEILIGHEID_ROR_WATERKERINGEN_2018 feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Id int type Identificatie/ID
name Naam nvarchar type Naam locatie
name Type nvarchar type Type waterkering
name Soort nvarchar type Soort waterkering
name Normfreq nvarchar type Norm frequentie
name Kans nvarchar type Kans
name Beheerder nvarchar type Beheerder
name Provincie nvarchar type Provincie
name IPO_normklasse nvarchar type IPO normklasse
name Opmerking nvarchar type Opmerking
name ROR2_bestand nvarchar type ROR2 (Regionale Overstromings Risico's) bestand
name org_bronbestand nvarchar type Origineel bronbestand
name GEOMETRIE_Length numeric type Geometrie lengte

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Veiligheidsnorm - ROR - Regionale keringen 2018

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_veiligheid/MapServer

accessPoint