Dataset

Grondwatertrappen in waterschap De Dommel 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
 • Soil
 • Nature and environment
 • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De waarde per gridcel geeft de grondwatertrap aan in cm onder het maaiveld.

De volgende indeling is gebruikt:
GT I: GLG  < 50
GT IIa: GHG < 25	GLG 50 - 80
GT IIb: GHG 25 - 80	GLG 50 - 80
GT IIIa: GHG < 25	GLG 50 - 80
GT IIIb: GHG 25 - 40	GLG 80 - 120
GT IV: GHG 40 - 120	GLG 80 - 120
GT Va: GHG < 25	 GLG  > 120
GT Vb: GHG 25 - 40	 GLG > 120
GT VI: GHG 40 - 80	 GLG > 120
GT VII: GHG 80 - 140	 GLG > 120
GT VIII: GHG > 140	 GLG > 120

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

raster bestand

ZIP Onbekende licentie

download