Dataset

Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand in waterschap De Dommel 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De waarde per gridcel geeft de gemiddelde voorjaars grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld.

Dit bestand wordt vervaardigd uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiervoor is de volgende formule gebruikt:
GVG = 5,4 + 0,83*GHG + 0,19*GLG

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

raster bestand

ZIP Onbekende licentie

download